v-35
Algemene informatie: info@chemistry4fun.nl
aCTIVITEITEN VOOR basis; middelbaar; voorgezet onderwijs
bASIS ONDERWIJS
             * Kinderchemie lab
             * Kinderchemie show
mIDDELBAAR EN VOORGEZET ONDERWIJS:
             * cHEMIE WORKSHOPS
             * cHEMIE SHOWS
              * gIRLS-DAY