v-35
Algemene informatie: info@chemistry4fun.nl
Partners:
Stichting C3
Stichting C3 (Communicatie Centrum Chemie) wil iedereen, maar vooral jonge mensen, laten zien hoe interessant, uitdagend en belangrijk chemie is. C3 werkt daartoe graag samen met onder andere bedrijven, instellingen en brancheorganisaties. C3 voert haar activiteiten in drie programmas uit: Expedition Chemistry (gericht op jonge kinderen), The Chemical Factory (voor vmbo en mbo) en Feel the Chemistry (voor jongeren in het voortgezet onderwijs).
Chemie is overal
De chemie maakt, ontdekt, onderzoekt. Chemici zijn voortdurend op zoek naar oplossingen voor mens en milieu en werken veilig en duurzaam. De campagne Chemie is overal laat dat met verrassende voorbeelden zien. Lees en kijk daarom verder over wat de campagne voor de chemie doet!
Bioconnect
Bio-Connect is onze "huis leverancier" van chemicalien. 
Bio-Connect is een jong en dynamisch bedrijf gespecialiseerd in
de import en distributie van Life Sciences reagentia in Nederland, Belgie en Luxemburg. Bioconnect vormt de schakel tussen buitenlandse producenten die actief zijn in deze branche en de Life Science onderzoeker in de Benelux landen.